Brandstrypare 50mm

518 kr

Brandkniparen är en brandklassad genomföring av kablar och rör.

Stryparen består av en stålhylsa som invändigt är belagd med ett värmeexpanderande material. När materialet blir varmt så sväller beläggningen och tätar mot eld, gas och rök.

Kniparen information

Kniparen säkerhetsblad

 

 

Artikelnr: 4154 Kategori: